projekty jachtów, budowa jachtów

Wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje
z naszego serwisu

 

EGZAMIN z obsługi VHF

 

Informacje na temat uzyskania świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (GMDSS) w służbie radiokomunikacyjnej morskiej

1) Elementarna wiedza o systemie GMDSS.

GMDSS [Global Martime Distress and Safety System] - jest to radiowy system bezpieczeństwa ratunkowego stosowany w komunikacji morskiej zatwierdzony do użytku (1988r.) przez międzynarodową konwencję bezpieczeństwa morskiego - SOLAS. System służy zarówno do normalnej korespondencji jak i do wzywania pomocy oraz koordynacji akcji ratowniczych. W ramach GMDSS wykorzystuje się nowoczesne rozwiązania systemowo-konstrukcyjne takie jak:

  • 1) satelitarny morski system radiokomunikacyjny INMARSAT,
  • 2) satelitarny system alarmowania i lokalizacji obiektów w niebezpieczeństwie COSPAR-SARSAT,
  • 3) radiopławy satelitarne - EPIRB,
  • 4) radiotelefonia FM w paśmie ultrakrótkofalowym,
  • 5) system cyfrowego selektywnego wywołania DSC,
  • 6) radiotelefonia SSB w paśmie fal pośrednich i krótkich (MF/HF),
  • 7) systemy transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych NAVTEX i NAVAREA,
  • 8) system radiotelegrafii dalekopisowej NBDP,
  • 9) satelitarny system wywołania grupowego statków EGC,
  • 10) trnspondery radarowe.

Rdzeniem systemu GMDSS jest cyfrowe selektywne wywołanie DSC [Digital Select Calling]. Nowy sprzęt morski - radiostacja + przystawka DSC, odpowiadający wymaganiom systemu zawiera „kontrolera DSC" i musi być licencjonowany - uzyskuje swój znak wywoławczy MMSI [Maritime Mobile Service Identity] składający się z 9-ciu cyfr. Dopiero po zaprogramowaniu tego numeru sprzęt staje się zdolny do selektywnego wywołania.

Zdjęcia poniższe prezentują radiostację FM i przestawkę DSC firmy SAYLOR na których przeprowadza się ćwiczenia na kursach dla uzyskania uprawnień radiotelefonisty w służbie morskiej.

min_VHF_DSC_RM2042_bis.jpg

Istotą przystawki DSC jest to, że pracuje ona jakby równolegle  i niezależnie od nadajnika. 

min_VHF_DSC_RM2042.jpg

Podczas użytkowania normalnych kanałów radiowych przystawka nieustannie nasłuchuje, nadawanych cyfrowo, sygnałów DSC na specjalnie do tego celu przeznaczonym  kanale nr 70. Nadanie sygnału niebezpieczeństwa jest możliwe przy użyciu specjalnego przycisku. Odbiorcami sygnału są wszystkie wyposażone w DSC statki (również jachty morskie) i stacje brzegowe w zasięgu ponieważ prowadzą nasłuch na kanale 70.

W systemie GMDSS wyróżnia się cztery obszary zasięgu łączności na morzu a mianowicie:

            A1 - obszar radiotelefonicznego zasięgu co najmniej jednej stacji nadbrzeżnej VHF, w którym zapewniona jest ciągła łączność alarmowania za pomocą cyfrowego selektywnego wywołania na kanale 70 (zasięg około30 Mm).

A2 - obszar radiotelefonicznego zasięgu co najmniej jednej stacji nadbrzeżnej pośredniofalowej, z wyłączeniem obszaru A1, w którym zapewniona jest ciągła łączność za pomocą cyfrowego selektywnego wywołania na częstotliwości 2178,5 kHz (zasięg około 150 Mm)

A3 - obszar morski z wyłączeniem A1 i A2, z którego możliwe jest ciągłe i skuteczne alarmowanie za pomocą morskiego satelitarnego systemu radiokomunikacyjnego pracującego w oparciu o satelity geostacjonarne (żegluga oceaniczna INMARSAT),

A4 -  obszar morski z wyłączeniem obszarów A1, A2, A3 - to morskie rejony polarne, okołobiegunowe.

 

2) Przystąpienie do egzaminu 

Zgodnie z zarządzeniem Urzędów Morskich, każdy jacht w żegludze pełnomorskiej powinien być wyposażony co najmniej w: stacjonarny radiotelefon VHF (od 1 lutego 2007 r. z DSC), oraz radiopławę awaryjna (EPIRB) 406 MHz. Takie wyposażenie jachtu nakłada obowiązek obsługi radiotelefonu VHV z DSC przez osobę posiadającą uprawnienia radiotelefonisty w służbie morskiej. Aby uzyskać uprawnienia do obsługi radiotelefonu VHF z przystawką DSC należy zdać egzamin na świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC). Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej „Prezesem URTiP", powoduje komisje egzaminacyjne do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej, (ROZPORZŃDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie Świadectw operatora urządzeń radiowych) (Dz. U. Nr 206 poz. 1290).

Pisemny wniosek  o przystąpienie do egzaminu i wydanie świadectwa operatora łączności bliskiego zasiegu w słuzbie radiokomunikacyjnej morskiej (SRC) składa się Prezesowi URTiP.

Obecnie przystępując do egzaminu na uprawnienia SRC nie jest wymagane odbyciu kursu lub przeszkolenia, wystarczy posiadać odpowiednia wiedzę i umiejętność obsługi radiostacji FM i przystawki DSC. Egzamin przeprowadzany jest w formie testu z zagadnień:

1)                          Ogólna wiedza o podsystemach i urządzeniach radiowych GMDSS, stosowanych na obszarze A1 (5 pytań).

2)                          Praktyczna obsługa urządzeń radiowych podsystemów GMDSS, stosowanych na obszarze A1(5 pytań).

3)                          Regulaminy i podstawowe terminy anglojęzyczne stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej(5 pytań).

Egzamin z praktycznej obsługi urządzeń radiowych podsystemów GMDSS opiera się na pytaniach z obsługi urządzeń;

1)      radiostacja FM firmy SAILOR" Compact VHF RT2048,

2)      przystawka DSC  firmy SAILOR" Compact VHF DSC RM2042.

Bez znajomości obsługi tych urządzeń nie jest możliwe zdanie egzaminu.

Morskie akademickie ośrodki szkoleniowe w Szczecinie i Gdyni posiadają laboratoria do szkolenia marynarzy i studentów - wyposażone w  pełny zestaw urządzeń firmy „SAYLOR" w pełnym zakresie systemów stosowanych w GMDSS.

Opis funkcji przystawki DSC  firmy SAILOR" Compact VHF DSC RM2042 w języku angielskim przedstawia poniższy rysunek.

min_DSC_opis.jpg

Istnieje również symulator (program komputerowy) zupełnie wystarczający do nauki praktycznej obsługi urządzeń radiowych podsystemów GMDSS o nazwie „SYMULATOR SAILOR GMDSS - Training Station". Można popytać u osób które przystępowały niedawno do egzaminu gdzie można ten program zdobyć.

Pytania testowe do egzaminu na uprawnienia SRC zamieszczone są na stronie internetowej o nazwie: Biuletyn informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod adresem:

www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=366&news_id=3995&layout=9&page=text

Wniosek o egzamin i  wydanie świadectwa można wydrukować ze strony:

www.uke.gov.pl/_gAllery/24/55/24556/SRM_wniosek_o_wydanie_ponowne_wydanie.pdf.

Przed egzaminem należy dokonać wpłaty 125,- zł na konto UKE.

Dla przygotowujących się samodzielnie do egzaminu na uprawnienia operatora łączności bliskiego zasięgu w służbie radiokomunikacyjnej morskiej (SRC) wyjaśniam, że prawidłowe odpowiedzi zaznaczone są w teście przez podkreślenie. 

 

 

 
 

Copyright © Roman Żarski | wykonanie ORNAVI
Remonty Białystok